08.01.2020

Godišnji pregled aktivnosti članica FEDARENE-a

Već tradicionalno, s početkom nove kalendarske godine, Europsko udruženje regija i energetskih agencija FEDARENE objavljuje brošuru „Održive regije u akciji“ koja daje pregled aktivnosti udruženja te njegovih članica u godini na izmaku.

U brošuri je, kao jedan od tri hrvatska projekta, predstavljen i projekt Primorsko-goranske županije „Unije – samoodrživi otok“, za čiju je operativnu provedbu zadužena naša agencija. Također, najavljene su vrijedne pilot aktivnosti koje ćemo u okviru europskog projekta INSULAE, uz financijsku potporu programa Horizon 2020, provoditi na Unijama kroz naredne tri godine.

U 2020. FEDARENE obilježava i značajnih 30 godina djelovanja što će biti obilježeno nizom promotivnih događanja koje svakako vrijedi popratiti.