25.06.2021

Izrađen prvi Zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka na području Primorsko-goranske županijeU organizaciji Primorsko-goranske županije (UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima) i Regionalne energetske agencije Kvarner, u srijedu 23. lipnja 2021. godine u kongresnoj dvorani Hotela Jadran u Rijeci, održana je završna lokalna radionica u okviru projekta “JOINT SECAP- Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima”.

Događanju su nazočili predstavnici jedinica lokalne samouprave i povezani dionici koji su sudjelovali u razvoju prvog zajedničkog Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (Zajedničkog SECAP-a) u Primorsko-goranskoj županiji, a koji obuhvaća područje gradova Kastva i Opatije te općina Čavle, Matulji i Viškovo. Zajedničkim SECAP-om analizirana je energetska potrošnja na području uključenih gradova i općina, rizici i ranjivosti od utjecaja klimatskih promjena, godišnje emisije CO2 u sektorima zgradarstva, javne rasvjete i prometa te su predložene konkretne mjere s ciljem prilagodbe učincima klimatskih promjena i smanjenja emisija CO2 za najmanje 55% do 2030. godine u skladu s ciljevima EU.

U prvom dijelu događanja održan je niz prezentacija kroz koje su diseminirani rezultati projekta, predstavljen izrađeni Zajednički SECAP kao i mogući načini financiranja mjera iz EU fondova i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Drugi dio događanja u organizaciji Primorsko-goranske županije bio je posvećen predstavljanju primjera dobre prakse, odnosno projekata iz područja energetike i vodoopskrbe koji su provedeni ili su u fazi provedbe, a kojima se minimiziraju negativni učinci klimatskih promjena i doprinosi ostvarenju ciljeva smanjenja emisija CO2.

Ravnatelj Regionalne energetske agencije Kvarner gdin. Darko Jardas je u formi virtualne posjete predstavio projekt Energetska obnova osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije, dosad najveću kapitalnu investiciju županije u školstvo, u okviru kojeg je obnovljeno 8 školskih zgrada i 4 školske sportske dvorane s područja županije.
Gđa. Antonia Tomas Stanković iz Energetskog instituta Hrvoje Požar upoznala je prisutne s projektom REPLACE koji se provodi u okviru programa Horizon 2020, a kojim se nastoji motivirati krajnje potrošače na zamjenu starih i neučinkovitih uređaja za grijanje i hlađenje ekološki i financijski prihvatljivijim rješenjima te provedbu jednostavnijih mjera obnove koje smanjuju ukupnu potrošnju energije zgrada.
Predstavnik Liburnijskih voda, gdin. Vedran Dorčić predstavio je ulaganja koja se sustavno provode u svrhu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Liburnijske rivijere te istaknuo važnost istraživanja postojećih izvorišta pitke vode te pronalaska i valoriziranja novih na području županije.
Kao jedan od primjera dobre prakse prezentirana je i karta solarnog potencijala grada Koprivnice putem koje građani mogu dobiti informacije o solarnom potencijalu krovova vlastitih kuća. O funkcionalnostima i mogućnostima primjene karte za šire područje prisutne je informirao gdin. Zvonimir Perko, predstavnik Regionalne energetske agencije Sjever koja je izradila predmetnu kartu.
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kroz svoju prezentaciju predstavio je primjere implementacije projekata u sektoru prometa s naglaskom na elektromobilnosti i izgradnji infrastrukture punionica električnih vozila na području Primorsko-goranske županije.

Projekt JOINT SECAP provodi se u okviru INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost Projekta je 2,09 milijuna EUR, pri čemu se 85% sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektni proračun Primorsko-goranske županije iznosi 205.315,00 EUR od čega je udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 174.517,75 EUR. U Projektu uz PGŽ sudjeluje 8 partnera iz Hrvatske i Italije, među kojima su ustanove visokog obrazovanja, jedinice lokalne i regionalne samouprave, energetske agencije i organizacije civilnog društva. Vodeći partner na projektu je Sveučilište u Camerinu.

 

Privici:
Program završne lokalne radionice projekta Joint SECAP, Rijeka, 23 6 2021