09.05.2017

Javni poziv za odabir polaznika edukacije "Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti"Regionalna energetska agencija Kvarner u suradnji s Primorsko-goranskom i Istarskom županijom, kao partnerima u europskom projektu SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko planiranje, financiranog sredstvima EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020, poziva sve jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Republike Hrvatske da se prijave na edukaciju na temu što kvalitetnijeg planiranja energetike i mobilnosti, odnosno izrade i/ili usklađivanja njihovih Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMPs).

Riječ je o planovima priznatima na razini Europske unije koji dijele iste ciljeve - smanjenje emisija štetnih plinova i promoviranje održivog urbanog razvoja - a čija je priprema najčešće u nadležnosti različitih odjela jedinica lokalne samouprave, dok bi se jačom harmonizacijom i suradnjom u procesu postupka izrade planova moglo doprinijeti njihovoj većoj efikasnosti, a potencijalno i smanjenju troškova za njihovu implementaciju, kroz usklađivanje i kombiniranje planiranih mjera i akcija.

Edukacija naslovljena „Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti“ dio je šireg programa jačanja kapaciteta JLS koji osim klasičnog treninga in-situ uključuje i webinare te individualnu podršku stručnjaka prilikom izrade, revizije ili usklađivanja postojećih SEAP-a i SUMP-ova. Edukacija će se, prema istoj metodologiji, provoditi u šest europskih zemalja – Italiji, Austriji, Španjolskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj. Sudjelovanje se ne naplaćuje, a organizatori će svim sudionicima sufinancirati troškove puta i smještaja.

Edukacija u ukupnom trajanju od 50 sati, provodit će se od lipnja do rujna 2017. godine, a sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave svoju prijavu mogu uputiti zaključno do 24. svibnja 2017. na adresu REA-e Kvarner.

Sve informacije o europskom projektu SIMPLA te cjelokupnom programu jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave moguće je pronaći na mrežnim stranicama projekta.

Kontakt za dodatne informacije o Javnom pozivu: sanda.hunjak@reakvarner.hr, 051 631 847Privici:
Javni poziv za odabir polaznika edukacije
Raspored edukacije
Prijavni obrazac