18.10.2023

Najava: radionica o energetskoj obnovi obiteljskih kuća i stambenih zgrada idući tjedan na Viškovu

U utorak 24. listopada, s početkom u 17 sati, predstavnici Regionalne energetske agencije Kvarner će u Domu hrvatskih branitelja na Viškovu za mještane Viškova održati radionicu na temu „Energetska obnova obiteljskih kuća i stambenih zgrada“. Zainteresirani posjetitelji doznat će više o zelenoj i energetskoj tranziciji, povećanju klimatske otpornosti i održivosti te ciljevima koji smo si kao društvo postavili usvajanjem planskih i strateških dokumenta primarno iz Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine i Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

Poseban naglasak bit će na mjerama energetske učinkovitosti u zgradarstvu te na povećanju udjela korištenja obnovljivih izvora energije. Na radionici će biti prezentirani Javni pozivi koje raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a kojima se sufinanciraju mjere energetske obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada. Predstavit će se uvjeti koje je potrebno zadovoljiti da bi se prijavilo na spomenuti javni poziv, konkretne aktivnosti koje su iz perspektive Fonda prihvatljive za sufinanciranje te praktična iskustva iz provođenja i realizacije dosadašnjih natječaja. Na radionici je predviđena i diskusija kroz koju će mještani imati priliku postavljati praktična pitanja o tijeku pripreme, prijave i provedbe projekta.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, Općina Viškovo druga je najnaseljenija jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji, a velik udio stanovnika Općine stanuje u obiteljskim kućama i manjim stambenim zgradama. U skladu s navedenim, namjera ove praktične radionice je upoznati mještane s vrijednim programom sufinanciranja mjera koje istovremeno pridonose nižoj potrošnji energenata u njihovim kućanstvima te smanjenju emisija CO2 u atmosferu uz podizanje udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.