01.07.2019

Obaveza izdavanja elektroničkih računa od 1. srpnja 2019.Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner obavještava sve poslovne subjekte koji nam šalju račune da od 1.7.2019. godine nećemo biti u mogućnosti zaprimati i obraditi račune koji nisu izdani sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/2018; u daljnjem tekstu Zakon).
Prema članku 6. navedenog Zakona, Ustanovi više nije dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku, putem pošte ili skeniranih putem e-maila, već smo obvezni zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su sukladni EU normi.
Za poslove zaprimanja i slanja e-računa Ustanova je registrirana kod FINA-e.