27.10.2014

Objavljen sadržaj glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća

Vlada Republike Hrvatske usvojila je dana 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine. Navedenim Programom propisano je da se kao obavezna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uključivo i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, prilaže projekt minimalno na razini glavnog projekta, koji sadrži i snimak postojećeg stanja.

Vezano uz mnogobrojne upite o sadržaju predmetnog dokumenta, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je uputu o sadržaju glavnog projekta za provođenje Programa koja je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva te niz priloga kojima se daje minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta pojedinih struka za određene mjere energetske učinkovitosti koje se provode sukladno Programu.Privici:
Uputa MGIPU_sadržaj glavnog projekta