17.10.2013

Održana dva sastanka u okviru projekta ADRIACOLD

Dana 14. i 15. listopada 2013. u prostorijama koordinatora,  Znanstveno-tehnološkog park AREA iz Trsta, održana su dva radna sastanka projekta ADRIACOLD.
Prvi je sastanak bio posvećen tehničkim aspektima provedbe projekta, posebice dogovorima vezanima uz aktivnosti četvrtog radnog paketa (WP4) koji obuhvaća provedbu pilot projekata, jedan od kojih će se realizirati i na području Primorsko-goranske županije. Riječ je o postrojenju solarnog hlađenja na objektu Thalassotherapia Crikvenica, a za potrebe bolničkog restorana Ružmarinka. 
Drugi sastanak, održan 15. listopada, okupio je članove Upravljačkog odbora projekta ADRIACOLD koji su raspravljali o tekućim projektnim pitanjima i aktivnostima.