04.02.2022

Općina Viškovo usvojila Zajednički SECAP

Općinsko vijeće Općine Viškovo na sjednici održanoj 27. siječnja, nakon izlaganja predstavnice Regionalne energetske agencije Kvarner, usvojilo je  zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka pod nazivom JOINT SECAP, odnosno Zajednički SECAP.

Prvi Zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (Zajednički SECAP / JOINT SECAP) u Primorsko-goranskoj županiji, a koji obuhvaća područje gradova Kastva i Opatije te općina Čavle, Matulji i Viškovo, izradila je Regionalna energetska agencija Kvarner u okviru županijskog EU projekta JOINT SECAP.

Zajedničkim SECAP-om analizirana je energetska potrošnja na području uključenih gradova i općina, rizici i ranjivosti od utjecaja klimatskih promjena, godišnje emisije CO2 u sektorima zgradarstva, javne rasvjete i prometa te su predložene konkretne mjere s ciljem prilagodbe učincima klimatskih promjena i smanjenja emisija CO2 za najmanje 55% do 2030. godine u skladu s ciljevima EU.

Projekt JOINT SECAP provodio se u okviru INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. od 01.01.2019. do 30.6.2021. godine.