01.04.2015

Otvoreno javno savjetovanje o Zakonu o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji

Ministarstvo gospodarstva je otvorilo javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o obnovljivim izvorima energije i visoko učinkovitoj kogeneraciji, koje će trajati od 26. ožujka do 26. travnja 2015. godine. Svrha ovoga Zakona je omogućiti unapređenje i provođenje energetske politike Republike Hrvatske u području obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije kroz održivi razvoj OIE projekata.