01.06.2010

PGŽ sufinancira uvođenje solarnog sistema grijanja

Cilj sufinanciranja je ugradnja solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u 70 kućanstva u Primorsko-goranskoj županiji u 2010. godini.


Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektora u kućanstvima sufinancirat će se u iznosu od 40% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 12.000,00 kn po kućanstvu. Sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove opreme i ugradnje nastale nakon datuma objave javnog poziva.

Pravo na korištenje sredstava Primorsko-goranske županije mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Primorsko-goranske županije i koje ulažu vlastita sredstva u ugradnju solarnih sustava.

NATJEČAJ JE ZAKLJUČEN