21.09.2023

Poticanje energetske učinkovitosti kroz Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije

Dana 21. rujna 2023. godine, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko goranske županije objavio je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini, a jedna od mjera odnosi se i na poticanje energetske učinkovitosti. Županija je osigurala bespovratna sredstva koja će se dodijeliti poduzetnicima putem pet mjera:

• Mjera 1. Sufinanciranje troškova opreme - prerađivačke djelatnosti
• Mjera 2. Poticanje energetske učinkovitosti
• Mjera 3. Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima
• Mjera 4. Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena
• Mjera 5. Sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove

Govorimo li o mjeri koja se odnosi na poticanje energetske učinkovitosti, prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog gospodarstva (mikro i mali poduzetnici) u 100% privatnom vlasništvu s registriranim sjedištem na području Primorsko-goranske županije koji moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu (uključuje i samozapošljavanje) na puno radno vrijeme, na neodređeno od 1. siječnja 2023. godine. Uz navedeno, prihvatljivi prijavitelji moraju biti u pripremi dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije.

Što se tiče prihvatljivih aktivnosti i troškova u okviru mjere 2, prihvatljive su aktivnosti pripreme dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije na području Županije. Jednako tako, prihvatljivi su troškovi naknada za inženjere i arhitekte za izradu projektno-tehničke dokumentacije - Glavnog projekta sukladno Zakonu o gradnji, Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine koji sadržava proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 za lokaciju provedbe projekta s odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja, ukoliko su isti potrebni, te koji su evidentirani kao dugotrajna imovina. Prijavitelju se odobravaju potpore u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura. Najmanji iznos potpore za sve mjere je 1.000,00 eura.

Prijave se zaprimaju 15 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije, tj. do 6. listopada 2023. godine.

Temeljem zaprimljenih prihvatljivih prijava, a ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima za tekuću godinu za provedbu Mjera, utvrdit će se rang-lista prijava sukladno kriterijima za bodovanje. U slučaju da više prijava za potporu ima isti broj bodova, prednost u odabiru imat će prijava s ranijim datumom i vremenom podnošenja. Kriteriji za odabir prijava i njihovo vrednovanje detaljno su definirani u Uputi za prijavitelje na Javni poziv koja se nalazi kao dio dokumentacije koja se objavljuje na Internet stranici Županije uz Javni poziv.

Prezentacija Javnog poziva će se održati u ponedjeljak, 25. rujna 2023. s početkom u 16.00 sati u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka (Guvernerova palača).

Sve zainteresirane za prijavu na ovaj Javni poziv upućujemo da preuzmu potrebne obrasce i prouče natječajnu dokumentaciju OVDJE.

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona na broj: 051/351-260, odnosno na e-adresu: gospodarstvo@pgz.hr.