28.06.2018

Potpisivanje Sporazuma o suradnji na projektu Sunčana elektrana Orlec - TrinketKrajem lipnja 2018. godine ostvaren je bitan pomak u realizaciji projekta izgradnje solarne elektrane Orlec - Trinket - istok na otoku Cresu. Dana 27. lipnja na konferenciji za novinare održanoj u Rijeci, župan Zlatko Komadina, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje PGŽ-a Adam Butigan i ravnatelj Regionalne energetske agencije Kvarner Darko Jardas podsjetili su javnost na tehničke specifikacije projekta te na dosadašnji tok njegove realizacije. Radi se o elektrani koja će biti smještena dva kilometra sjeverno od naselja Orlec, uz državnu cestu D100, a prostirat će se na ukupno 17 hektara. Podijeljena je na 13 segmenata pojedinačne snage po 500 kilovata. Drugim riječima, postrojenje će imati snagu 6,5 MW, što ga čini najvećom solarnom elektranom u Hrvatskoj, a predviđa se da će u prosjeku proizvoditi oko 8,5 GWh (milijuna kilovatsati) godišnje, što odgovara potrošnji oko 2.000 kućanstava. Elektrana Orlec - Trinket jedna je od 25 građevina županijskog značenja, definiranih Prostornim planom Primorsko-goranske županije, među kojima je još po pet solarnih elektrana i vjetroelektrana. Orlec - Trinket izdvojen je kao pilot-projekt, što je omogućilo bržu pripremu gradnje objekata i privlačenje investitora, u ovom slučaju HEP-a, koji je bez naknade dobio u cijelosti pripremljen projekt. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 45 milijuna kuna.
 


Temeljem javnog poziva HEP-a, Primorsko goranska županija dostavila je iskaz interesa za ustupanje projekta, kojega je HEP nakon provedene analize ocijenio isplativim. Zavod za prostorno uređenje PGŽ-a i Regionalna energetska agencija Kvarner prethodno su u suradnji s HEP-om izradili elaborat o priključenju na električnu mrežu, a prošlog mjeseca Hrvatska elektroprivreda donijela je konačnu odluku o izgradnji elektrane.

Ravnatelj Regionalne energetske agencije Kvarner Darko Jardas istaknuo je kako će ova elektrana u zimskim mjesecima pokrivati oko dvije trećine potreba stanovnika otoka Cresa za električnom energijom. Podsjetio je kako je zamišljena s ciljem stabilizacije elektroenergetskog sustava cresko-lošinjskog otočja u ljetnim mjesecima kada je potrošnja najveća pa u trenucima vršnih opterećenja povremeno dolazi do ispada dijelova sustava i prekida opskrbe električnom energijom. Nadodao je kako će sva električna energija proizvedena u ovoj elektrani biti korištena isključivo za potrebe potrošača na cresko-lošinjskom području.

Nadalje, Butigan i Jardas najavili su kako je u planu priprema novog projekta, a radi se o izgradnji solarne elektrane Orlec - Trinket - zapad čija će snaga biti 4,14 MW. Realizacijom ovog projekta ostvarila bi se ideja o Cresu kao energetski neovisnom otoku, barem izvan turističke sezone. Darko Jardas napomenuo je kako slični planovi postoje i u vezi s drugim otocima Primorsko-goranske županije, što se u prvom redu odnosi na Unije.

Župan Komadina čestitao je Butiganu i Jardasu na dobro obavljenom poslu u pripremi projekta, istaknuvši kako je riječ o dobrom primjeru suradnje između različitih institucija županije. Nadalje, iskoristio je prigodu kako bi najavio potpisivanje Sporazuma o suradnji na projektu Sunčana elektrana Orlec - Trinket na otoku Cresu. Naime, već idućeg dana, Primorsko-goranska županija, Hrvatska elektroprivreda d.d. i Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca Samostan sv. Frane – Cres, na čijem će se zemljištu elektrana i graditi, usvojili su spomenuti sporazum. Njega su u Zagrebu potpisali Marina Medarić, zamjenica župana Primorsko-goranske županije, Zdravko Tuba, gvardijan Samostana sv. Frane – Cres i Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a d.d.Potpisivanjem sporazuma, Zavod za prostorno uređenje PGŽ-a ustupio je HEP-u lokacijsku dozvolu za izgradnju ove elektrane, čime je HEP postao nositelj projekta, dok će Regionalna energetska agencija Kvarner i ubuduće pratiti njegovu provedbu. HEP se obvezao nastaviti aktivnosti na pripremi izgradnje što uključuje izradu glavnog projekta, ishodovanje akta za građenje i zakup zemljišta te osigurati sredstva za izgradnju elektrane s ciljem ishođenja uporabne dozvole i stavljanja elektrane u pogon. Samostan se obvezao zemljište u svom vlasništvu, na kojem se planira izgradnja elektrane, dati u zakup HEP-u na 25 godina.

Po potpisivanju Sporazuma predsjednik Uprave HEP-a Filip Barbarić istaknuo je kako ovime HEP kreće u izgradnju svoje prve neintegrirane solarne elektrane, koja ujedno predstavlja i važan doprinos jačanju infrastrukture s ciljem razvoja turizma na cresko-lošinjskom otočju. Naime, elektrana će energiju u najvećoj mjeri proizvoditi kada je to i najpotrebnije – na vrhuncu turističke sezone. Barbarić je napomenuo kako je HEP u ovoj investiciji pronašao svoju računicu iako elektrana nije u sustavu poticaja, a za realizaciju projekta bit će potrebno uložiti oko 45 milijuna kuna. Nadalje, poručio je kako HEP razvija pet do šest ozbiljnih projekata koji će omogućiti proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: “Sunčana elektrana na Cresu naš je prvi projekt u sklopu planiranog ciklusa izgradnje sunčanih elektrana, ali i ostalih obnovljivih izvora energije. Razvoj elektrana koje koriste obnovljive izvore dio je naše dugoročne strategije razvoja. Strategija predviđa povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji HEP-a na 50 posto do 2030, odnosno 70 posto do 2050. godine. Time ćemo odigrati vodeću ulogu u energetskoj tranziciji Hrvatske.”

Izgradnja elektrane započet će početkom 2019. godine, nakon ishođenja građevinske dozvole i raspisivanja natječaja za izvođača radova. U HEP-u se nadaju da bi iste godine elektrana mogla početi s radom.