29.05.2020

[Poziv] Webinar o jačanju položaja otočnih zajednica pri ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva / 9.6.2020.

Regionalna energetska agencija Kvarner i Ured Sporazuma gradonačelnika, u suradnji s međunarodnim udruženjima FEDARENE i DAFNI, organiziraju u utorak 9.lipnja 2020. (10.00-12.00h) webinar na temu "Jačanje položaja otočnih zajednica pri ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva".

Europska komisija pokrenula je 2017. godine inicijativu „Čista energija za EU otoke“ kako bi podržala dekarbonizaciju otoka te kroz osnivanje Tajništva za otoke osigurala otocima tehničku pomoć u izradi projekata s ciljem tranzicije na čistu energiju. 
U okviru ovog webinara bit će predstavljen tijek energetske tranzicije niza hrvatskih otoka - Cresa, Lošinja, Korčule, Hvara, Brača, Krka i Unija, kao i načini na koje potpisnici Pakta o otocima ili Sporazuma gradonačelnika mogu dobiti podršku u realizaciji energetskih planova kao što su otočni iSEAP/SEAP/SECAP, kao i njihovoj prilagodbi klimatskim ciljevima 2030. Također, bit će predstavljen jedan primjer lokalnog procesa adaptacije na klimatske promjene, iniciran kroz EU projekt Joint_SECAP.


Program 

Prijavni obrazac

Više informacija: info@reakvarner.hr

Napomena: Webinar će se održati na hrvatskom jeziku