09.10.2018

Projekt SIMPLA: odabrane organizacije zadužene za replikacijske aktivnosti

U rujnu 2018. godine, predstavnici projektnog konzorcija završili su proces selekcije organizacija zaduženih za replikacijske aktivnosti projekta SIMPLA. U skladu s rezultatima natječaja koji je bio objavljen u travnju 2018. godine te naknadno potvrđenim interesom prijavljenih entiteta, odabrane su sljedeće organizacije:
 
 1. CIVINET CY-EL Secretariat (Grčka)
 2. Sociedade Portuguesa de Inovação (Portugal)
 3. Goriška Local Energy Agency (Slovenija)
 4. Polish Foundation for Energy Efficiency (Poljska)
 5. Environmental Centre for Administration and Technology (Litva)
 6. Demir Enerji (Turska)
 7. Energy Saving Foundation (Armenija)
 8. Stratagem Energy Ldt (Cipar)
 9. Czech Association of Cities for Cyclists (Republika Češka)
 10. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukrajina)
 11. Enova Ltd. Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
 12. Albania Institute of Transport (Albanija)
 
Spomenutih dvanaest organizacija prihvatile su zadatak da na području država iz kojih dolaze primijene metodologiju koja je prethodno osmišljena u okviru projekta SIMPLA.
 
Podsjećamo, riječ je o projektu financiranom u okviru programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020, kojim se nastoji ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera, putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave.
 
Predstavnici organizacija zaduženih za replikacijske aktivnosti sudjelovat će na trodnevnom usavršavanju koje će se održati u Trstu (Italija) od 26. do 28. studenog 2018. godine. Ovaj program usavršavanja promicat će interaktivni pristup koji će, zahvaljujući primjeni tzv. "World Cafe" metode, jamčiti uključenost svih sudionika. Uz to, sudionici će sudjelovati na okruglim stolovima i prisustvovati brojnim izlaganjima. Tematski, u skladu s prirodom projekta, sadržaji će biti usmjereni na procese planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera te na integraciju dokumenata koji na lokalnoj razini reguliraju energetski razvoj i urbanu mobilnost.

Program usavršavanja osmišljen je s ciljem upoznavanja sudionika s projektnom metodologijom, iskustvima dionika uključenih u provedbu projektnih aktivnosti te širom slikom koja se odnosi na multisektorsko planiranje rješenja relevantnih za energetiku i mobilnost na europskoj razini.