18.05.2015

REA Kvarner na županijskom press kolegiju

Direktor REA-e Kvarner Darko Jardas sudjelovao je na današnjoj redovitoj tjednoj konferenciji za novinare na kojoj je, između ostalog, bilo riječi o provođenju projekta sustavnog gospodarenja energijom u Primorsko-goranskoj županiji. 

Kako je istaknuto na pressici, Regionalna energetska agencija Kvarner je pionir energetske učinkovitosti u Hrvatskoj. "Mnogi su od njih učili. Program sustavnog gospodarenja energijom je nešto što smo na nivou Republike Hrvatske ne samo među prvima, već je oko 200 zgrada kojima gospodari Primorsko-goranska županija, ili njene ustanove, obuhvaćeno tim programom", istaknuo je zamjenik župana.

Podsjetimo, REA Kvarner zadužena je u ime Primorsko-goranske županije za provođenje projekta ˝Sustavno gospodarenje energijom˝ te praćenje i ažuriranje podataka u nacionalnoj online aplikaciji za gospodarenje energijom (ISGE) koja služi za praćenje, nadzor i planiranje potrošnje, a ujedno i utvrđivanje učinaka ulaganja u mjere energetske učinkovitosti. Baza podataka ISGE sustava obuhvaća podatke o potrošnji energenata vode, električne energije, lož ulja i plina za preko 200 javnih zgrada kojima upravlja Primorsko-goranska županija.