13.09.2011

REA Kvarner na sjednici Koordinacije gradova i općina Grorskog kotara

U utorak, 13. rujna 2011. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Čabra, održala se 10. sjednica koordinacije gradova i općina Gorskog kotara, na kojoj se predstavila Regionalna energetska agencija Kvarner. Direktor REA-e Kvarner, Darko Jardas, goranskim čelnicima predstavio je agenciju, njenu misiju i projekte koje provodi, a u cilju približavanja tematike energetike, naglašavanja njene važnosti u održivom razvoju te uloge agencije kao podrške jedinicama lokalne samouprave u planiranju razvoja regije baziranom na principima energetske održivosti.