16.06.2016

Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada

U okviru Energetskih dana koje su od 7.-9. lipnja zajednički organizirali Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Udruga Cezar i REA Kvarner, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavili su mogućnosti financiranja energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u 2016. godini.
 
U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija je za obnovu stambenog sektora do 2020. godine dostupno čak 100 milijuna eura – 30 za obnovu obiteljskih kuća, dok je 70 milijuna eura predviđeno za obnovu višestambenih zgrade. Međutim, povlačenje EU sredstava podrazumijeva i prilagodbu uvjeta sufinanciranja. Pri određivanju visine poticaja u obzir će se uzimati kriteriji razvijenosti županije pa će se sufinancirati od 40 do 50% vrijednosti radova. Naime, europska pravila projekte energetske obnove tretiraju kao projekte koji svojim korisnicima donose značajne uštede pa samim tim i izravnu financijsku korist.
 
Očekuje se da će natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada biti objavljen tijekom srpnja, a natječaj za obnovu obiteljskih kuća tijekom rujna 2016., međutim službena obavijest o obavi natječaja bit će pravovremeno objavljena na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

PowerPoint prezentaciju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s otvorenja Energetskih dana u riječkoj Gradskoj vijećnici moguće je preuzeti na mrežnim stranicama Grada Rijeke.