23.11.2015

Suradnja hrvatskih i slovenskih energetskih agencijaNakon inicijalnog sastanka u Zagrebu sredinom rujna, u Velenju su se 19. studenog 2015. okupile sve hrvatske i slovenske energetske agencije kako bi potpisale memorandum o razumijevanju koji definira načela zajedničke suradnje i namjeru povezivanja, a s ciljem zajedničkog nastupanja prema europskim institucijama i pokretanja zajedničkih prekograničnih projekata. 
Memorandum o razumijevanju potpisale su hrvatske agencije - Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), Regionalna energetska agencija Kvarner, Međimurska energetska agencija, Regionalna energetska agencija Sjever i Istarska energetska agencija te slovenske agencije - Energetska agencija za Podravje, Energetska agencija za Savinjsku, Šalešku i Korošku, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, Lokalna energetska agencija za Pomurje, Goriška energetska agencija, Lokalna energetska agencija za Dolenjsku, Posavje i Belu Krajinu te Lokalna energetska agencija za Gorenjsku. 
 
Povezivanje agencija podržao je i FEDARENE - Europsko udruženje regija i energetskih agencija, prepoznavši to kao hvalevrijedan primjer suradnje baš svih sudionika jednog sektora u dvije zemlje članice Europske unije.