19.05.2022

U Zagrebu je održana konferencija projekta PRISMI PLUSProjekt PRISMI PLUS – Prenošenje seta alata za integriranje obnovljivih izvora energije na pametnim mediteranskim otocima i ruralnim područjima (eng. Transferring a toolkit for RES Integration in Smart Mediterranean Islands and rural areas) u provedbi je od ožujka 2021. godine, a sufinancira ga Program transnacionalne suradnje Interreg Mediteran. Radi se o projektu koji je svojevrsni nastavak uspješno provedenog projekta PRISMI, okončanog još 2018. godine. U okviru projekta PRISMI kreiran je set alata koji jedinicama lokalne samouprave znatno olakšavaju analizu energetskoga sustava te identifikaciju potencijala korištenja obnovljivih izvora energije pri planiranju razvoja. Aktivnosti projekta PRISMI odnosile su se isključivo na otočna područja, no projektom PRISMI PLUS ova inicijativa proširila je fokus pa je njegova provedba osim otoka uključila i ruralne općine koje su u energetskom smislu često jednako tako izolirane.

Kako se provedba ovog projekta bliži svom završetku, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Grad Čapljina i Regionalna energetska agencija Kvarner, kao projektni partneri koji su prisno surađivali na provedbi niza aktivnosti, organizirali su konferenciju čija je svrha bila izložiti ostvarene rezultate i približiti mogućnosti koje inovativni PRISMI PLUS alati nude zainteresiranim dionicima. Program je održan 18. svibnja 2022. u velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje, uz mogućnost izravnog online praćenja.

Antun Pfeifer, asistent na spomenutom Fakultetu, održao je izlaganje kojim je predstavio softverska rješenja korištena u toku projekta, a obrazloženo je i na koji su način ti alati pomogli pri provođenju analize i kreiranju modela energetskog sustava Općine Mrkopalj i Grada Čapljine, ali i kod osmišljavanja scenarija razvoja ovih jedinica lokalne samouprave.

Nadalje, Nataša Turina iz Regionalne energetske agencije Kvarner opisala je proces izrade Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) Općine Mrkopalj koji se također odvija u okviru istog projekta. Osim o samoj metodologiji realizacije ovog plana, bilo je riječi i o razvojnim izazovima te prilikama za samu Općinu u kontekstu očekivanih klimatskih promjena na njenom području.

Nakon ovih izlaganja uslijedila je moderirana diskusija o prilikama za suradnju na sličnim projektima, uz pregled saznanja do kojih su partneri došli pri provedbi PRISMI PLUS aktivnosti. Konačno, odgovaranjem na pitanja koja su bila postavljena od strane sudionika uključenih online zaključen je program ove manifestacije.