28.12.2018

Zajedničko pismo hrvatskih energetskih agencija ministru Ćoriću

Hrvatske energetske agencije, među kojima i Regionalna energetska agencija Kvarner, zajednički su uputile otvoreno pismo Ministarstvu zaštite okoliša i energetike naslovljeno na ministra Tomislava Ćorića u kojem navode niz nedostataka dokumenta Nacrt energetskog klimatskog plana za razdoblje 2021. – 2030. godine.
Kao glavni nedostatci ističu se izostanak definiranja svrhe nacrta te kako će Republika Hrvatska provođenjem aktivnosti koje su predviđene dokumentom postići ciljeve postavljene na razini EU-a za razdoblje do 2030. te činjenicu da dokument ne predviđa suradnju svih razina vlasti te nimalo ne prepoznaje važnost jedinica lokalne i regionalne samouprave u postizanju ciljeva.
U otvorenom pismu naglašeno je kako su županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskojveć niz godina predvodnici energetske tranzicije i značajno pridonose smanjenju učinaka klimatskih promjena velikim brojem provedenih projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, a kao bitni dionici procesa nisu uključeni u izradu predmetnog dokumenta.
Više o svemu možete pročitati na sljedećoj poveznici.