1. sjednica Upravnog vijeća

1 sjednica Upravnog vijeća - poziv

1. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 22. studenog 2021.  godine održana je 1. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Prihvaća se Izvješće o radu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner u razdoblju 01.01.-30.09.2021. godine
  2. Donosi se Odluka o drugačijem načinu i prioritetima rasporeda prenesenih vlastitih prihoda ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner u 2022. godini
  3. Prihvaća se Prijedlog Plana rada i Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  4. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.
  5. Donosi se Odluka o ovlaštenju osoba za postupanje u pitanjima izdavanja putnih naloga ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  6. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  7. Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, imenovano Odlukom iz točke 1. ovog Zaključka, da pripremi i objavi tekst javnog natječaja u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu Odluke.