16. sjednica Upravnog vijeća

16. sjednica Upravnog vijeća - poziv

16. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 31. ožujka 2023. godine održana je 16. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. siječnja 2023. godine
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 15. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. siječnja 2023. godine
  3. Donosi se odluka o isplati otpremnine prilikom odlaska u mirovinu
  4. Donosi se Odluka o korekciji financijskog rezultata za 2022. godinu
  5. Donosi se odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije, na adresi Ciottina 17b, Rijeka
  6. Donosi se Odluka o rashodu i zbrinjavanju mobilnog uređaja u vlasništvu Regionalne energetske agencije Kvarner
  7. Donosi se Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“
  8. Donosi se Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“
  9. Donosi se Odluka naknadi za rad vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“