20. sjednica Upravnog vijeća

20. sjednica Upravnog vijeća - poziv

20. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 24. srpnja 2023. godine održana je 20. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Donosi se Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Plana rada za 2023. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  2. Donosi se Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće radnika ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  3. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  4. Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, imenovano Odlukom iz točke 1. ovog Zaključka, da bez odgode objavi tekst Javnog natječaja