29. sjednica Upravnog vijeća

29 sjednica Upravnog vijeća - poziv

29. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 11. prosinca 2020.  godine održana je 29. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Donosi se Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021.godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za isplatu božićnica za 2020. godinu i davanje dara u naravi
  3. Donosi se odluka o reguliranju prava na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla za vrijeme poduzimanja mjera za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19
  4. Daje se suglasnost ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme