7. sjednica Upravnog vijeća

7. sjednica Upravnog vijeća - poziv

7. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 7. lipnja 2022. godine održana je 7. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. svibnja 2022. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 6. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. svibnja 2022. godine.
  3. Utvrđuje se Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
  4. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme.