9. sjednica Upravnog vijeća

9. sjednica Upravnog vijeća - poziv

9. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 26. srpnja 2022. godine održana je 9. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. lipnja 2022. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 8. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. lipnja 2022. godine.
  3. Donosi se Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.
  4. Donosi se Odluka o donošenju Pravilnika o ostvarivanju i načinu  korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.