16.12.2015

Crikvenička Thalassotherapia hladi se "na sunce"U okviru EU projekta ADRIACOLD, sufinanciranog u okviru programa IPA Jadranske prekogranične suradnje, izgrađeno je pilot-postrojenje na lokaciji Thalassotherapije Crikvenica, kojim će se ostvariti znatne energetske uštede ljeti, kada je potreba za rashladnom energijom najveća, jer će se ona dobivati iz obnovljivog izvora – sunčeve energije. Radi se o sustavu solarnog hlađenja preko rashladnog uređaja/dizalice topline u bolničkom restoranu "Ružmarinka".
 
Tehničke karakteristike:
Ugrađen je jednostupanjski apsorpcijski uređaj sa rashladnim radnim fluidom voda/LiBr nominalne snage hlađenja 17,6 kW, proizvođača Yazaki-Maya-model WFC SC5. Sustav optimalno radi s temperaturom ogrjevne vode 88 °C. Sustav proizvodi hladnu vodu temperature 6/12 °C. Instalirana električna snaga rashladnog uređaja je 0,05 kW. Kao izvor ogrjevne energije koristi se solarno polje od 6 baterija po 3 vakumska kolektora proizvod Vissmann Vitosol 200-T ukupne apsorpcijske površine oko 60 m2. Za odvođenje otpadne topline iz rashladnog uređaja ugrađen je mokri rashladni toranj učinak 40,7 kW.
 
Primljena energija sunca se preko pločastog izmjenjivača sprema u toplinski spremnik volumena 3 m3, te pomoću cirkulacijskih pumpi vodi do apsorpcijskog uređaja. Hladna voda iz apsorpcijskog uređaja se odvodi u zgradu postojećom instalacijom ventilokonvektora. Na hladnoj strani ugrađen je inercijski spremnik volumena 1 m3. Zbog potrebne sigurnosti kao paralelan sigurnosni sustav za hlađenje, koristi se postojeća dizalica topline učina hlađenja 14,64 kW, koja se prema potrebi uključuje u rad.
 
Za grijanje objekta u zimskom periodu, predviđeno je grijanje također pomoću postojeće dizalice topline učina grijanja 16,11 kW. U vremenu kada solarno polje daje dovoljno energije, za grijanje se koristi energija iz solarnog polja.
 
Dijelovi  sustava:
Apsorpcijski rashladni uređaj (Yazaki, litijbromid-voda ), solarni kolektori (Viesmann- Heat Pipe), pumpe, toplinski izmjenjivači (Pločasti-CIAT), akumulatori topline, bojleri potrošne vode, cjevovodi, armatura, izolacija, nosiva konstrukcija, regulacijski uređaji i sustav za praćenje i akviziciju radnih parametara potrebnih za izradu energetske bilance.