21.03.2019

INSULAE (H2020)


                                                                                                 
NAZIV PROJEKTA:
 Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands)

AKRONIM PROJEKTA: INSULAE
PROGRAMSKI OKVIR:  Horizon 2020 
WEB STRANICA: http://insulae-h2020.eu/
STATUS PROJEKTA: završen

PARTNERI:
Horizontalni partneri:
1.    Fundacion CIRCE Centro de Investigacion de Recursos y Consumos Energeticos (CIRCE) - Španjolska (koordinator projekta)
2.    Rina Consulting S.p.A. (RINA-C)- Italija
3.    Artelys S.A. (ART) - Francuska
4.    Centre for Research and Technology Hellas (CERTH)- Grčka
5.    Suite5 Ltd. (SUITE) - Ujedinjeno Kraljevstvo
6.    DNV GL Netherlands B.V. (DNV)- Nizozemska
7.    Aalborg University (AAU) - Danska
8.    WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti (WWF) -Hrvatska
9.    DAFNI Network of Sustainable Greek Islands (DAF) – Grčka

Partneri povezani s aktivnostima „lighthouse“ otoka Unije:
10.    Sveučiliste u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje (UZ-FSB) - Hrvatska
11.    Ericsson Nikola Tesla d.d. (ENT) - Hrvatska
12.    Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. (VIOCL) - Hrvatska
13.    Regionalna energetska agencija Kvarner (REA)- Hrvatska

Partneri povezani s aktivnostima „lighthouse“ otoka Bornholm:
14.    Technical University of Denmark (DTU) - Danska
15.    Bornholms Energi og Forsyning A/S (BEOF) - Danska
16.    Bornholms Regionskommune (BRK)- Danska
17.    Fremsyn (FREMSYN) – Danska

Partneri povezani s aktivnostima „lighthouse“ otoka Madeira:
18.    EEM - Empresa de Electricidade da Madeira S.A. (EEM) - Portugal
19.    Efacec Electric Mobility S.A. (EFA) - Portugal
20.    Albufera Energy Storage S.L. (AES) - Španjolska
21.    Associacao Comercial e Industrial do Funchal - Camara de Comercio e Industria da Madeira (ACIF) - Portugal

Partneri povezani s otocima na koje će se vršiti transfer znanja:
22.    Anonimi Etairia Diaxeirisis Ananeosimon Pigon Energeias (PPCR) - Grčka
23.    Municipality of Psara (PSARA) - Grčka
24.    Steinbeis Innovation Gmbh (SIG) - Danska
25.    Stadtwerke Norderney Gmbh (SWN) - Danska
26.    Consell Insular de Menorca (CIME) - Španjolska

TRAJANJE PROJEKTA: od 01. travnja 2019. do 30. studenog 2023. (56 mjeseci)
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 12.194.213,25 €
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom INSULAE nastojat će se razviti nova inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka koja je ključna kako za postizanje klimatsko-energetskih ciljeva, tako i za bolju kvalitetu života na otocima. 
Projektne aktivnosti bit će usmjerene na otoke Unije (Hrvatska), Bornholm (Danska) i Madeira (Portugal), kao ogledne otoke (eng. lighthouse islands) a rezultati tamo provedenih pilot aktivnosti (povezanih sa sedam konkretnih akcija koje je moguće replicirati) bit će korišteni za validaciju alata namijenjenog planiranju investicija, a koji će zatim biti korišten pri transferu znanja i izradi akcijskih planova otoka Menorca (Španjolska), Norderney (Njemačka), Psara (Grčka) i Bonaire (Nizozemski Antili).
Specifični ciljevi projekta:
  • Razviti alat za planiranje investicija koji može pomoći donositeljima odluka na europskim otocima u izradi ekonomičnih akcijskih planova za dekarbonizaciju energetskih sustava.
  • Dovesti demonstracijski projekt na tri ogledna otoka do razine tehnološke spremnosti TRL 8, kroz sedam konkretnih intervencija kojima će se rješavati glavni izazovi u otočnim energetskih sustavima. Konkretno, na Unijama će se na buduću HEP-ovu sunčanu elektranu (1 MW) nadograditi baterijsko postrojenje za pohranu proizvedene energije. Upravljanje i balansiranje cijelim sustavom je najvažniji dio u hrvatskom dijelu konzorcija).
  • Osigurati kroz članove INSULAE konzorcija visoki stupanj replikacije projektnih rezultata kako bi s istima bilo upoznato čak 13% ukupne EU otočne populacije.
  • Uključiti građanstvo na otocima u energetsku tranziciju uvažavajući ih kao aktivne dionike energetskog sustava.
  • Zaštititi ekosustave otoka kroz očuvanje njihove bioraznolikosti, ali i kulturne baštine, a sve sa ciljem jačanja turizma.
  • Okupiti kritičnu masu profesionalaca koji su spremni replicirati rezultate projekta INSULAE oslanjajući se na edukacijske aktivnosti i međuotočnu razmjenu iskustava.
  • Razmijeniti znanja sa radnim skupinama BRIDGE inicijative, doprinoseći Inicijativi europskih otoka i homogenizaciji trenutno fragmentiranih regulativa vezanih uz otoke.