27.01.2016

SIMPLA (H2020)

                


NAZIV PROJEKTA:
 Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)

AKRONIM PROJEKTA: SIMPLA                                                                                                           
PROGRAMSKI OKVIR:  Horizon 2020 
PARTNERI:
AREA Science Park Trst - Italija (vodeći partner)
Regione Friuli-Venezia-Giulia (Regione FVG) – Italija
Regione Toscana (RT) – Italija
Promoscience Srl. (Promoscience) – Italija                
STENUM Unternehmensberatung und Forschungsgesellschaft
für Umweltfragen mbH (STENUM) – Austrija
Land Kärnten (Kärnten) – Austrija  
Fundacion CIRCE - Centro de investigación de recursos y consumos energéticos (CIRCE) – Španjolska
Diputacion provincial de Zaragoza (DPZ) – Španjolska
Diputacion provincial de Huelva (DIPHUELVA) – Španjolska
Dobrich Local Agency for Energy Management (DLAEM) – Bugarska
Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA) – Bugarska
Regionalna energetska agencija Kvarner (REA Kvarner) – Hrvatska
Primorsko-goranska županija (PGKC) – Hrvatska
Istarska županija (ISTRIA) – Hrvatska
Agentia Locala a Energiei Alba (ALEA) – Rumunjska
Consiliul Judetean Alba (ALBA JULIA) – Rumunjska 

CILJNE SKUPINE:  jedinice lokalne samouprave
TRAJANJE PROJEKTA: od 01. veljače 2016. do 31. siječnja 2019. (36 mjeseci)
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 1,499,197.50 €
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom SIMPLA nastoji jačao se kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranje preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMPs), ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave koje broje između 50 i 350 tisuća stanovnika.
U okviru projekta, u 6 europskih država formirani su tzv. Nacionalni fokalni centri (eng. National Focal Points – NFPs) kroz čiji su rad  objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti. Radni plan NLP-ova uključivao je jačanje kapaciteta i edukaciju djelatnika gradova i općina te drugih dionika, promociju zajedničkog učenja i razmjenu primjera dobre prakse. Dodana vrijednost projekta ostvarena je kroz poticanje multisektorskog planiranja i kapitalizaciju rezultata već provedenih europskih projekata srodne tematike. 

OSTVARENI REZULTATI:
  • Kada je riječ o rezultatima provedbe ovog projekta na nacionalnoj razini, fokus treba staviti na realizaciju dva edukacijska programa koja su doprinijela jačanju kapaciteta djelatnika jedinica lokalnih samouprava.
  • U prvoj fazi implementacije organiziran je program osposobljavanja „Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti“. U njegovom izvođenju sudjelovali su predstavnici općina/gradova Rijeka, Pula, Poreč, Pazin, Varaždin, Čakovec, Ludbreg, Križevci, Osijek, Zadar, Split i Dubrovnik. Edukacija je provođena kako bi se predstavnike jedinica lokalnih samouprava upoznalo s metodologijom pripreme integriranih planskih rješenja vezanih uz energetiku, prijevoz i mobilnost.
  • U drugoj fazi provedbe projekta odabrano je pet najmotiviranijih gradova koji su participirali u prvom edukacijskom programu: Čakovec, Varaždin, Pula, Rijeka i Poreč, te su uključeni u individualni program mentoriranja koji je provođen kako bi im se pružila podrška u procesu usklađivanja planova iz područja energetike i mobilnosti. 
  • Konačno, kao važan rezultat provedbe projekta SIMPLA vrijedi istaknuti objavljivanje Smjernica za usklađivanje planiranja energetike i mobilnosti  koje jedinicama lokalne samouprave nude inovativan, sveobuhvatan pristup i metodologiju za usklađeno planiranje energetike, prometa i mobilnosti u okviru šireg urbanističkog razvoja i prostornog planiranja.

U listopadu 2019. objavljena je nova verzija službenih europskih smjernica za izradu SUMP-ova koja među referentnim dokumentima sadrži upravo SIMPLA Smjernice za usklađivanje planiranja energetike i mobilnosti, naglašavajući važnost harmonizacije SUMP-ova s postojećim planskim dokumentima, uz prikaz SIMPLA metodologije, što je značajni rezultat samog projekta.