EDUKATIVNI ENERGETSKI INFO CENTAR U TEHNIČKOJ ŠKOLI ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU

REA Kvarner je tijekom 2013. godine u prostoru Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci opremila Edukativni energetski info centar, postavivši pokaznu opremu - fotonaponske module i  termalni sustav za toplu vodu i grijanje koji se sastoji od plinskog kondenzacijskog visokoučinkovitog kotla, solarnih kolektora (u vakuumskoj i pločastoj izvedbi), spremnika tople vode (300 l) pumpne grupe, sigurnosne grupe, automatske regulacije. Sve je međusobno funkcionalno povezano na način da bude reprezenativan primjer obiteljskog sustava za grijanje iz obnovljivih izvora energije i energetski učinkovitog grijanja plinskim uređajem koji služi za nadogrijavnje cijelog sustava. Termalni modul je postavljen u istoj radionici u kojoj je i fotonaponski modul te se nastavlja na edukativni i informativni dio.

U ožujku 2013., u okviru projekta PVTRIN (eng. Training of Photovoltaic Installers) čiji je nositelj bio Institut Hrvoje Požar, u prostoru Edukativnog energetskog info centra REA-e Kvarner održan je prvi tečaj obuke instalatera fotonaponskih sustava tijekom kojega su instalateri s iskustvom usavršili svoje znanje o principima rada i dimenzioniranju fotonaponskih sustava te bili upoznati s primjerima dobre prakse, instalacijom i održavanjem fotonaponskih sustava te uspostavljenjem sustava upravljanja kvalitetom i brigom o korisnicima.

Pokazna oprema danas služi za edukaciju različitih skupina dionika, a plan je postupno nadopunjavati centar novim tehnologijama, kao što su dizalice topline i sl.