IZRADA PLANOVA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PGŽ

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, svaka županija u Republici Hrvatskoj obvezna je izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti kao i Godišnji plan energetske učinkovitosti. Primorsko-goranska županija, kao jedan od obveznika planiranja, dužna je izraditi navedene planove, te provoditi mjere energetske učinkovitosti u skladu sa ciljevima utvrđenim u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske i Nacionalnom akcijskom planu, a za izradu planova zadužena je Regionalna energetska agencija Kvarner.
Akcijski plan energetske učinkovitosti je planski dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno na području velikog grada.
Godišnji plan energetske učinkovitosti je planski dokument koji se donosi do kraja tekuće godine za narednu godinu, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikoga grada u skladu s Nacionalnim akcijskim planom i Akcijskim planom energetske učinkovitosti.