IZRADA ENERGETSKIH PLANOVA I MJERA

U skladu s odredbama članka 10. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12)  svaka županija u Republici Hrvatskoj obvezna je izraditi Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije, odnosno planski dokument za vrijeme od jedne godine kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije. REA Kvarner zadužena je za izradu Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije, kao i ostalih planova i mjera na područje energetike pri čemu se posebna pozornost posvećuje usklađivanju planova i predloženih mjera sa postojećim županijskim dokumentima iz područja energetike, kao i mogućnostima suradnje, odnosno zajedničkog provođenja mjera za povećanje energetske učinkovitosti od strane županije te gradova i općina na području županije koji su pristupili Sporazumu gradonačelnika i usvojili vlastite Akcijske planove energetski održivog razvitka.

Prilozi:
Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (PDF, 527KB)
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana