MALA FOTONAPONSKA POSTROJENJA NA KROVOVIMA JAVNIH ZGRADA

Projekt "Burza krovova javnih zgrada" predviđa projektnu pripremu javnih zgrada, poput vrtića, škola, zgrada uprave i drugih, za postavljanje fotonaponskih ćelija, odnosno proizvodnju električne energije iz solarne energije. REA Kvarner pritom osigurava rješavanje cjelokupne administrativne procedure, jedne od najvećih prepreka potencijalnim ulagačima, sve do sklapanja finalnog ugovora o isporuci elektricne energije po povlaštenoj cijeni s Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) te tako pripremljene zgrade nudi na svojevrsnoj burzi potencijalnim investitorima.

REA Kvarner do sada se pojavljuje kao investitor na pet lokacija: Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, Osnovna škola Frane Petrića Cres, Dom zdravlja Crikvenica, Osnovna škola Čavle i Osnovna škola Ivana Mažuranića Novi Vinodolski.
 
Daljnja provedba projekata ovisi o propisanim kvotama za fotonaponske elektrane koje donosi HROTE na godišnjoj bazi.
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana