PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA JAVNIH ZGRADA

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene, a rok za izradu i javno izlaganje certifikata ovisi o površini zgrada. REA Kvarner izrađuje energetske certifikate za javne zgrade u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene, a rok za izradu i javno izlaganje certifikata ovisi o površini zgrada. REA Kvarner izrađuje energetske certifikate za javne zgrade u vlasništvu Primorsko-goranske županije.
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana