Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mreže u PGŽ

Razvoj takvih mreža od iznimnog je značenja za uravnotežen regionalni razvoj i pružanje istih mogućnosti građanima u svim dijelovima županije, budući da najnovije širokopojasne usluge (poput obrazovanja putem interneta, društvenog umrežavanja, televizije visoke kakvoće, rada od kuće i drugih) zahtijevaju odgovarajuće brzine prijenosa podataka koje je moguće ostvariti tek uz pomoć svjetlovodne pristupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija nove generacije.
 
Projekt „e-Županija“:
  • Građanima donosi višu kvalitetu života, dostupnost svih e-usluga (obrazovanja, zdravstva, javnog i upravnog servisa). Poslovnim subjektima omogućava brži razvoj, dostupnost informacija, bolju konkurentnost na regionalnoj i globalnoj razini.
  • Jedinicama lokalne samouprave osigurava uravnotežen regionalni razvoj, kvalitetniji rad uprave, te omogućuje znatne uštede u poslovanju.
  • Pružateljima usluga omogućava brz i jednostavan pristup do svakog korisnika bez ulaganja u infrastrukturu.
 
Primorsko-goranska županija prva je hrvatska regija koja je osmislila i krenula  u provedbu projekta „e-Županije“, kako bi se novim telekomunikacijskim i informatičkim tehnologijama umrežio svaki naseljeni kutak. Dugoročni je cilj Županije osigurati uravnotežen regionalni razvoj, što je moguće jedino stvaranjem istih preduvjeta na otocima, gorju i priobalju, u svim gradovima, općinama i naseljima. Radi svega navedenog, „e-Županija“ jedan je od strateških projekata Primorsko-goranske županije za čiju je realizaciju nužna suradnja s različitim dionicima, a prvenstveno s jedinicama lokalne samouprave.
 
Više infomacija dostupno je na mrežnim stranicama projekta  www.e-pgz.eu.